A NOVELL NetWare 4.11 operációs rendszer dokumentációjának magyar fordítása.

A kötetek az alábbi dokumentációk magyar fordítását tartalmazza:

1.Kötet

Concepts - Alapok

New Features - Új tulajdonságok

NetWare Client 32 for Windows 95 User Guide -

Felhasználói ismeretek a "NetWare Client 32 for Windows 95"-höz

Security Features User Guide - Biztonsági ismeretek (felhasználók számára)

2. kötet

Install - Telepítés

Upgrade - Frissítés

Print Services - Nyomtatás

3.Kötet

Guide to Netware 4 networks - NetWare 4 hálózati ismeretek

Supervising the Network - A hálózat felügyelete 1.

4. Kötet

Supervising the Network - A hálózat felügyelete 2.

A dokumentáció terjedelme 1300 oldal,

az eredeti lektorált fordítása.

Ára 10000.- (+Áfa 25%)

A könyv a kiadótól is megrendelhető postai utánvéttel!!


Ha nem kap visszaigazolást a rendelésről, kérem ismételje meg a rendelést!

Csak a visszaigazolt rendelést tekintse elfogadottnak!


Tisztelt Olvasó!

Nagy örömmel bocsátjuk rendelkezésére a NetWare 4.11 dokumentáció magyar fordítását.

A NetWare termékek alapozták meg a lokális hálózatok világát a vállalati számítástechnikában, és szinte nem létezik napjainkban vállalati hálózat NetWare vagy IntranetWare szerver nélkül.

Mivel a szerver operációs rendszerével csak szakemberek és rendszergazdák foglalkoznak, így sokáig nem volt általános igény a szerver szoftverének fordítására - azonban folyamatosan jelentkezett az igény egy olyan, könnyen forgatható kézikönyvre, amely támogatja a szakemberek mindennapi munkáját.

A most útjára bocsátott négy kötetes NetWare 4.11 dokumentáció ezt a régi igényt elégíti ki. Fordítóink és lektoraink az eredeti angol kiadvány nyomán dolgoztak, feladatuk az IntranetWare dokumentáció létfontosságú NetWare 4.11 részének magyar nyelvre átültetése volt.

Ezúton szeretnénk megköszönni a fordítók, lektorok és a kiadó gondos munkáját.

Reméljük kiadványunk megnyeri az Önök tetszését, és sok segítséget nyújt mindennapi munkájukban!

 

Tisztelettel,

Szittya Tamás

ügyvezető igazgató

Novell Magyarország

 

Tisztelt Olvasó!

Ajánljuk ezt a dokumentációt a rendszergazdáknak, a szakértőknek, az üzemeltetőknek, valamint azoknak is, akik ismerkedni szeretnének a NetWare 4.11 rendszerrel. Azért írunk NetWare 4.11-et és nem IntranetWare-t, mert a fordítás az alap operációs rendszerre összpontosít.

Minden fordítási munka elején egy szótár kialakítása szükséges, ez alapján dolgozhatnak a fordítók, melyet megtalálhat az Alapok könyv után. A kötetek felépítése igazodik a megismerési folyamathoz, az alapok után az installálás, majd a nyomtatás, a címtárfaa tervezés és végül a teljes adminisztrátori kézikönyv segít a napi feladatokban eligazodni.

A fordítók a CD-ROM-on megjelent elektronikus dokumentáció alapján dolgoztak, figyelembe véve a szótár szakmai kifejezéseit. A szakmai lektorok munkája következett ezután, akik az elkészült anyagot szakmai (számítástechnikai) szempontból egyeztették az eredeti szöveggel. Az elkészült anyagot a korrektorok formázták meg, majd a képeket áthelyezték az eredeti dokumentumból. Végül a Novell munkatársai hagyták jóvá az elkészült könyvet. Ezúton mondunk köszönetet a fordítók pontos interpretációjáért, valamint a lektorok szakszerű javításaiért! A szövegben található megjegyzések a jobb megértést segítik. Külön köszönet jár a korrektorok áldozatkész munkájáért, valamint a Novell Magyarország munkatársainak, különösen
Szittya Tamásnak és Molnár Attilának.

Végül szeretném megköszönni a hirdetők támogatását is, hiszen nélkülük a dokumentáció nem készülhetett volna el.

A NeTeN Bt szerzői kollektívája nevében:

Babócsy László

 


Copyright Notices

Copyright ? 1993-1996 Novell, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of the publisher. U.S. Patent Nos. 5,157,663; 5,349,642; and 5,455,932. U.S. and International Patent Pending.

Szerzői jogi megjegyzések

Copyright ? 1993-1996 Novell, Inc. Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány semmilyen része nem másolható, fénymásolható, tárolható adatvisszakereső rendszereken vagy továbbítható a kiadó előzetes kifejezett engedélye nélkül. U.S. szabadalmi számok: 5,157,663; 5,349,642; és az 5,455,932. Az U.S.A. és nemzetközi szabadalmak érvényesek.

Novell, Inc.

122 East 1700 South

Provo, UT 84606

U.S.A.

A kézikönyvet a NeTeN Bt kollektívája fordította / készítette a Novell Magyarország Kft. meghatalmazása alapján, az IntranetWare I dokumentáció elektronikus változata felhasználásával.

1997. szeptember


Copyright 1997 NeTeN Bt Last modified: 2000. október