Rólunk írták ...


A cikk megjelent az IDG Számítástechnikában

Könyv a NetWare 4-ről

Tavaly jelent meg, de tárgyának fontossága folytán változatlanul időszerű a főként a munkaállomásokon dolgozóknak szánt kötet. Első nagyobb egysége hálózati alapismereteket közöl (rövid leírást ad LAN-ról, WAN-ról, protokollról, serverről, munkaállomásról és útválasztóról).

Második részében a NetWare 4 újdonságait tekinti át: először az idevágó újabb fogalmakat írja le (az NDS-t, azaz a NetWare Directory Servicest, az adattárolás újdonságait: a TTS-t, vagyis a Transaction Tracking Systemet, továbbá a lemezterülettel való takarékoskodást segítő blokk-szuballokációt; a nyomtatást megkönnyítő közvetlen nyomtatómegnevezést, a munkaállomás és a server eddigieknél nagyobb hibatűrő képességeit, a NetWare levelezésre használható MHS-ét, azaz Message Handling Systemjét, az egyszerűbb hálózatkezelést), majd a munkaállomásokkal kapcsolatos újabb lehetőségeket (a több protokoll használatára módot adó ODI, vagyis az Open Datalink Interface architektúrát, az adatcsomag-küldést meggyorsító Packet Burstöt és a csomagméretet növelő LIP-et, azaz Large Internet Packetet, a munkaállomás automatikus, újraindítás nélküli kapcsolatfelvételét a serverrel, ha netán megszakadt volna köztük az összeköttetés, a telefonos kapcsolattartásra alkalmas IPX-ODI-t és a munkaállomáson használható hálózati segédprogramokat), ezután az operációs rendszer újabb tulajdonságait (az Intel processzorú gépek memóriavédelmét, az együttműködést a szimmetrikus multiprocesszorokból felépült gépekkel, azután a NetWare Server for OS/2-t, mellyel valamely gép egyszerre működhet NetWare-kiszolgálóként és OS/2-s munka-állomásként, a server tárolókapacitását megnövelő High Capacity Storage Syste-met, a NetWare Peripheral Architecture-t, amellyel egységesen kezelhetők az adapterek és a hozzájuk csatlakozó hardvereszközök, a UNIX-kapcsolatot, a nemzeti változatok megjelenését és az online dokumentációt), s végül egy táblázatban röviden, de átfogóan összeveti a NetWare 3-as és 4-es változatait.

Ezután jön az állományrendszer ismertetése (az állományrendszer parancsai, a meghajtó-összerendelések, katalógus- és állománykezelés, valamint segédprogramok), a következő részben a NetWare 4 talán legfontosabb újdonsága, az NDS: egy objektumorientált címtárszolgáltatás megvalósítása a tárgy; az olvasó itt megismerheti az NDS felépítését, objektumfajtáit, objektumainak tulajdonságait, az objektumok elhelyezkedését leíró kontextust és az NDFS-beli állományrendszert.

Egy újabb rész szól a korábbi NetWare-változatokkal való kompatibilitásról, egy másik az adatbázis-műveletekhez elengedhetetlen idő-összehangolásról (ez nagyon fontos lehet, ha a hálózat földrajzilag több időzónára terjed ki.)

Egy-egy hosszasabb rész foglalkozik a hálózati jogosultságokkal (az állomány-rendszerbeli és az NDS-jogosultságokkal, a telepítés alatt kialakuló jogokkal) és a hálózati nyomtatással (helyi és hálózati nyomtatással, a nyomtatósorokkal és a hálózati nyomtatást intéző nyomtató serverrel, a közvetlenül a hálózatra kapcsolódó nyomtatók működésmódjaival).

Az ez utáni részek már félig-meddig a rendszergazdára tartozó kérdéseket feszegetnek: hogyan háríthatók el a katasztrófák (milyen hibák fenyegetik a hálózatok működését, milyen mentési eljárásokkal lehet a hibákból adódó károkat enyhíteni), hogyan kell nekilátni a NetWare bevezetésének, milyen követelményeknek kell eleget tennie a server gépnek, hogyan végezhető el a rendszertelepítés, hogyan installálandók a munkaállomások, hogyan szabályozható a bejelentkezés (konténer, profil, felhasználói és alapértelmezés szerinti login scriptek, a login scriptekben használható parancsok és változók), hogyan készíthetők a felhasználók munkáját egyszerűsítő és áttekinthetőbbé tevő menük (hogyan fordítandók le és futtathatók), milyen eszközöket ad az MHS a levelezésre, hogy naplózható az AUDITCON segédprogrammal a NetWare 4-beli tevékenység.

A könyv további több mint 70 oldalát a windowsos segédprogramok, a DOS-os menüprogramok és szöveges segédprogramok leírása, a server konzoljának segédprogramjairól készült ismertetése, az angol kifejezések szótára, a server memóriaszükségletének kiszámítására adott minta és a tárgymutató teszi ki.

A kötet érdekes olvasmány felfedezőknek: olyanoknak, akik még nem kényelmesedtek bele a szoftvercégek "Felhasználói kézikönyv tökfejeknek" alcímű (persze szemérmes, fehér alapon fehérrel nyomtatott) kiadványainak olvasásába, s netán azokban a sosem volt időkben kezdtek szoftverekkel ismerkedni, amikor csak a szoftverek jöttek, a szoftverleírások maradtak (jogos tulajdonosuknál). A mű vélhetőleg első próbálkozás: tipográfiailag nincs igazán jól tagolva, a hangja nem egységes (az egymás után sorakozó mondatok általános alanyában némi megdöbbenéssel egyszer-egyszer magára ismerhet az olvasó), a szavak egybe- és különírása sűrűn elkalandozik az Akadémia kodifikálta konvencióktól. Elkelt volna egy hajdan, a Műszaki Könyvkiadó Ipari Szakkönyvtár sorozatában szokásos első olvasó. Ám ha ezeken a kisebb-nagyobb nehézségeken túltesszük magunkat, valamiképpen elfog és továbbolvasásra buzdít bennünket a szerző mély tárgyismerete és-szeretete.

(Babócsy László: NetWare 4. NeTeN Bt., Budapest, l995, l96 oldal, 954 Ft)


A könyv ismertetése
Vissza a kezdőoldalra

További információkért:

NeTeN Számítástechnikai Bt
1196 Bp, Jahn F. u. 240.
Tel: 2821649
FAX: 2821649
Internet: Babocsyl@neten.datanet.hu

Copyright © 1997NeTeN Számítástechnikai Bt
Last modified: Május 27, 1997