Mentési eljárások

A legnépszerübb mentés (backup) a szalagos egységre történö mentés. Létezik már optikai mentési eljárás is, de ezek az eljárások elég drágák. A mentés mellet gondot kell fordítanunk a visszatöltésre (restore) is. Mivel a mentés helyességének igazi próbája a hiba bekövetkezte utáni visszatöltés, és ha nem volt helyes a mentés, az adataink elvesznek, ezért próba visszatöltéseket is végezzünk!

Az operációs rendszer a kötet hibákat automatikusan kezeli, ha futtatja a VREPAIR-t. Havonta legalább egyszer futtassuk a DSREPAIR programot, mely az NDS hibáit kezeli le.

A mentési rendszer több szalag használatát jelenti, és teljes (full), inkrementális, differenciális vagy ezek konbinációjából áll.

Lehetöségünk van teljes mentésre. Ilyenkor a teljes lemez mentésre kerül. Az állományok, amelyeket mentettünk, az archive attribútumon keresztül megjelöli a rendszer, ha ezeket az állományokat módosítjuk, az archive attribútum beállítódik. A teljes mentés idö és eszköz igényes, ezért lehetöségünk van két fajta, csak a változást figyelembe vévö mentésre is. Az inkrementális az archive attribútummal rendelkezö (módosított) állományokat menti, és az archive attribútumot törli. A differenciális mentés egy speciális NetWare attribútumot használ, és segítségével az elözö teljes mentés óta módosított állományokat menthetjük.

Az állomány rendszer mentések típusai, hatása az Archive attribútumra:

 

Backup típusMentett adatArchive attribútum
Teljes (full)minden adat kivétel nélkültörlödik
Inkrementális (ink)utolsó mentés óta készült, módosított állományoktörlödik
Differenciális (diff)utolsó teljes mentés óta módosítottnem törlödik

8.sz.Táblázat Mentések típusai

  A mentési típusok összehasonlítását mutatják az alábbi diagramok, a mentéshez szükséges idö és a szükséges szalag mennyiség figyelembevételével.

16.sz. Ábra Mentések idöszükséglete

 

17.sz. Ábra Mentések szalagszükséglete

A diagramokból látható, hogy mindennek meg van az ára, magunknak kell eldöntenünk, hogy mikor milyen mentést végzünk, de általában elmondható, ha van rá lehetöségünk, mindig teljes mentést csináljunk, lehetöleg két példányban. Az alábbiakban egy egyszerü módszert mutatunk be, amely egy teljes éves mentési stratégiát ad, olymódon, hogy mindig van aktuális mentésünk, és a heti, havi, éves mentési szalagunk is megörzésre kerül.

 Vissza: NetWare 4

 

Copyright © 1996 NeTeN Számítástechnikai Bt
Last modified: January 05, 1997